9 thoughts on “YOONA XUẤT HIỆN – SÂN BAY NỘI BÀI NÁO LOẠN | AAA 2019 | YOONA IN VIET NAM AIRPORT

  1. Wow!!! ❤️❤️❤️ EVERYONE LOVES LEGENDARY QUEEN YOONAAAAAAAA!!❤️ HER VIETNAM FANS SO GREAT & LOYAL !!!❤️❤️❤️

  2. Fan hơi bị "quá khích".
    …thấy mất mặt quá.
    Dù sao cũng phải tôn trọng người ta chứ,cứ ùa vào,haiz Cạn Lời…
    팬들이 너무지지 적입니까? 너무 부끄러운 느낌 !!! 😕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *