32 thoughts on “Yêu Lầm Một Người Không Nên Yêu | Nhạc Buồn Thất Tình | Nghe Xong Nước Mắt Sẽ Rơi

  1. Đúng tại e yêu ah qua nhiều lên bây giờ mới biết minh đã sai thật rồi lên bây giờ e chon cách im lặng

  2. Đúng vậy. Yêu mốt người mà mình không nên yêu. Đặt niềm tin và chao tình yêu sai chỗ. Tại tôi yêu anh quá nhiều thổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *