Xe cần cẩu khám phá sự kỳ diệu cùng chiếc điều khiển vui nhộn – Đồ chơi trẻ em F903F Kid Studio có nội dung: Một chiếc xe trộn bê tông trên đường đi làm việc thì chẳng may rơi xuống mương nước. Xe cần cẩu từ trong hang đi ra, và đến kéo xe trộn bê tông lên bờ. Xe trộn bê tông cảm ơn bàng một túi quà màu đen, mở ra bên trong là chiếc điều khiển bí mật, Dùng khiến biến ra một chiếc xe màu vàng biến hình robot. Xe biến hình tiếp tục biến ra một chiếc xe trộn bê tông màu xanh. Xe trộn bê tông làm việc và xoay ra cát màu. Lấy xẻng xúc cát vào cốc, sau đó đổ ra bên trong có xe McQueen tí hon. Biến xe McQueen từ nhỏ ra to, và chơi đồ chơi. Video về #đồchơi rất hay cho các bé xem. #kidstudio #xecancau #xeoto #cartoys

About Kid Studio:

Where kids can be happy and smart!

At Kid Studio, we are dedicated according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly toys and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.

Watch your favorite song by clicking a title below:
0:07 Baby Shark
1:14 Bingo
2:04 Old MacDonald Had a Farm
2:57 Johny Johny Yes Papa

Most viewed list:
Police car toy – Playlist: bit.ly/2JaZrAV
Kid Studio playlist 2: bit.ly/2MDZOpy
Assembling funny toys – Playlist: bit.ly/2ocZCVa
Learn color with toys – Playlist: bit.ly/2BzUqgW
New Kid Studio cars toys – Playlist: bit.ly/2N5P2r8
Tầu hỏa đồ chơi playlist: bit.ly/31xG9ff
Fire truck toy for kids – Playlist: bit.ly/2JexFDx
Toys for kids collection: bit.ly/2qCumzJ
Video bóc trứng, xe ô tô hay của Kid Studio: bit.ly/2BwYA9g

Website:
Facebook:
Twitter:

Copyright © Funtime Media Corp. JSC, xe cẩu điều khiển.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Ô tô, Xe Máy, Xe Khác: https://keshadaily.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *