17 thoughts on “Xe bọc thép trang bị súng, pháo và hàng chục Toyota Land Cruiser hộ tống Kim Jong Un

  1. Tôi mà có xe bọc thép sẽ lái đi uống ca fe với gái ngầu biết chừng nào tất cả phải ngước nhìn thằng nào ngán đường cho nó 1 quả thế là xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *