40 thoughts on “XE BỌC THÉP "KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU!!"

  1. nâng cấp lốp rất quan trọng a nhé vì lốp giúp dễ hơn qa chướng ngại vật và giúp xe nhẹ đi và đi nhanh hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *