24 thoughts on “Vua nhạc chế Thánh Sport COVER Đổi Thay

 1. Xem lại phần 1 ở đây nhé –> https://www.youtube.com/watch?v=2VtN621mZaE&list=PLyXykC2XcbK5jShSKTX2EEjD3XTaVUkMY&index=1
  Tiếp tục ủng hộ Thánh Sport –> https://www.youtube.com/watch?v=nJO4d7cG_GE&t=30s
  https://www.youtube.com/watch?v=SYp6_ueHQQ0&t=10s
  https://www.youtube.com/watch?v=RfodVpzXGBo
  https://www.youtube.com/watch?v=h8UwGlBQ-UI
  https://www.youtube.com/watch?v=IFLIkgKHoHI&t=25s

 2. nhìn mat thàng này giống bê đê nhìn khuông mặt nó sao sao ko dc tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *