(VTC14) – Trong 6 nhóm giải pháp mà Bộ TN&MT vừa trình Quốc hội thì việc xử lý dứt điểm các khu dự án treo, đặc biệt là các dự án xây dựng trên đất nông nghiệp sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới. Đây cũng là chủ trương nằm trong kế hoạch giảm diện tích đất đô thị mà Bộ TN&MT đưa ra cùng với kế hoạch giảm diện tích đất lúa trong 5 năm, từ nay đến năm 2020., điều chỉnh quy hoạch.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://keshadaily.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *