21 thoughts on “Vọng Cổ Tù – Tony Móm ăn Tết hát những bài nhạc chế Đỉnh nhất

  1. Hát hay hay không là do chất giọng…ăn cắp hay copy của ai không quan trọng…các man có hay thi copy mà hát ik z di.

  2. Hát hay hay không là do chất giọng…ăn cắp hay copy của ai không quan trọng…các man có hay thi copy mà hát ik z di.

  3. Tony mom hát nhạc chế thấy hay nhất.. Mà kg có a bảo nhỏ .có bảo nhỏ gõ bo nữa thì hết sẩy con bà 7 kkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *