4 thoughts on “Vlog nuôi cá: Mô hình nuôi Ốc Bươu Vàng Và Ốc Đắng tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *