33 thoughts on “Vinahouse Community Live 008 – Thái Hoàng – MDM Club

  1. Vinahouse đẳng cấp ntn mà bọn chó đẻ ấu trĩ cuồng kpop vpop bêu rếu chế diễu.bọn bãi não mù âm nhạc.đm lũ chó cút khỏi vn đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *