27 thoughts on “Vinahouse 2019 – HUYỀN THOẠI “SẬP KE” || Hêy Bar Zô – DJ Chung Monster

  1. Tôi chơi bị gãy đoạn (đêm nay ai đưa anh về) hichic vua moi chơi đc một tý thì đã về thế là sập luôn.kô đo đc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *