41 thoughts on “[Vietsub + Kara] Tình yêu không thể nắm giữ Hold不住的爱 – Long Mai Tử & Lão Miêu

  1. Mình thấy cả bài hay mà mấy bạn cứ bảo chỉ đoạn đầu
    Có ai thấy cả bài hay hết như mình không.

  2. Trùng hợp ghê nay vào xem lại thấy ngày ad đăng lên củng chính là ngày t mất đi người ấy.😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *