Đất Bình Chánh chủ yếu là đất neeng nghiệp nên khi nhà đầu tư hoặc người dân mua ở đây đa số là bị dánh vào quy hoạch đó cũng là điều dê hiểu. Mr Hành đã có lần khảo sát thực tế nơi đây với quan điểm cá nhân Mr hành chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ sở hữu 1 BĐS không có sổ sách rõ ràng. cả nhà tham khảo nhé.

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

2 thoughts on “Vì Sao Khi Mua Đất Nền Bình Chánh Dễ Dính Quy Hoạch?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *