One thought on “Vết Thương Cuối Cùng – Chế Linh

  1. Thân tương cua tôi la vua nhac vàng óng hoàng đã đoạt giải thưởng kim khánh huy chương vàng xuất sắc nam ca sy che linh năm 1972

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *