34 thoughts on “Tyler Ngô Châm Thuốc Bằng Lamborghini 25 Tỷ | XSX

  1. Chúng m thấy ai từ mỹ về vn mà mang cả lambo về ko.
    Ông này mà về vn mấy ô cường pthanh. Minh nhựa sợ trả đọ dc. Mấy ông đó chỉ tiền cơ ngơi của ba mẹ. Ông này sang mỹ vs a gây dựng nên để tiền mua siêu xe

  2. Nghi củng mat cười ng ta co Tiên lam gi thi ke ng ta đi trời 😂 cho xem xe free r cmt gì đâu ko à ngộ thật!!!! Zô YouTube xem xong keo xuong lam biến coi cmt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *