14 thoughts on “Tuyệt chiêu xếp đồ đi du lịch | QTV

  1. cứ mỗi lần đi đâu ngoài nước là mình lại sách cả đống đồ đi theo một mình mà phải 4.5 cái vali bây giờ thì ko phải thế rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *