6 thoughts on “TỪNG YÊU (Live) || ĐAN TRƯỜNG

  1. Fan anh Bo đều là những người trung thành với anh Bo. Hơn 20 năm rồi mà chỉ nghe anh hát không cần biết có sự tồn tại của nam ca sĩ khác…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *