សូម​ជួយ Sវិដេអូទាក់ទង កំណាព្យពាក្យរបស់ម៉ែឪកូនត្រូវចាំ កំណាព្យ អភ័យសត្វ, កំណាព្យ ព្រហ្មវិហារ ៤យ៉ាង កំណាព្យ មេត្តាភាវនា សម្រស់ទេសភាពពេលយប់ខ្មែរក្រោម វគ្គទី២ ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្វើការថ្ងៃរសៀល chanel new :
✅សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាក៏ដូចជាស្តាបនូវ video.
✅សូមជួយ Lịke និង Subscribe channel.
✅សូមជូនពរដល់អក្នទាងអស់គ្នាបាននូវសេចក្តីសុខជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
Tel: 0852520785
Instagram:
✅ Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem cũng như nghe video kinh Phật. Nhớ like và bấm đăng kí kênh để đạt 1000sub sớm nhé.
✅Chúc quý vị luôn an lạc, gặp những đều may mắn trong cuộc sống.
Tel : 0852520785
Instagram:
#subcribe
#đăngkíkênh, kinh khmer mp3.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc: https://keshadaily.com/category/nhac

31 thoughts on “Tụng kinh cầu an tiếng Pali -Khmer | Phật Giáo Nam Tông | nghe kinh Phật

  1. Nếu có niệm phật trông tâm mình hãy niệm phật nam mô a di đa phật con cầu sinh trời phật được giúp đơ cho các con cháu sống được tai qua nạn khỏi ĐI man ăn ở đâu cũng được gặp duoc5 nhiều điều mai mắn nếu cái nó ĐI thi cho ĐI nếu cái đến se lai2 đến cho bạn thân của mình

  2. Sa thu sathu nam mô adi đa phật tôi được niệm phật trông lòng của tôi từ lúc còn nho cho đến tới bây giơ tôi hơn nửa đời người rồi

  3. Subscribe new channel :https://www.youtube.com/channel/UCC0VX67jm1N69Cdtk7xespQ?view_as=subscriber

  4. 🙏🏾🌹🌹🙏🏾🌹🌹🌹🙏🏾🌹🌹🌹🙏🏾🌹🙏🏾🌹🌹🙏🏾🙏🏾🌹🌹🙏🏾🙏🏾🌹🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🌹🌹🌹🌹🌹🙏🏾🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🏾🙏🏾🙏🏾🌹🌹🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *