37 thoughts on “Tuấn củ chi lk nhạc chế và bolero.

  1. 1k sub rồi cố lên ra nhiều video hay đi anh😘 anh hát chuyến tàu hoàng hôn gốc với chế được không anh😍 mong anh chấp nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *