Nhạc lễ Huế/ Nhã nhạc cung đình Huế/Nghi Lễ Phật Giáo Huế/ Nghi thức
#thichvinhtanh#nghilephatgiao#

Đăng ký kênh để tiện xem hơn các video khác link đăng ký:

Xem thêm các bài tán khác ơ đây:
Trai đàn chẩn tế chùa từ lâm
Giới thiệu về đạo phật
Tán dĩ thử chân linh
Tán trạo a di đà phật
Thán bồ tát liễu đầu cam lồ thuỷ
Tán đại thí môn khai
Tán dương tử giang tâm thuỷ
Tán xấp dương chi
Tán xấp đại từ đại bi
Tán rơi bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm
Cúng linh TT. Thích Tâm Độ
Nhạc nụ thương sen hồng
Tán rơi hoa nghiêm bửu điện
Tán rơi phiêu phiêu
Tán rơi nẵng mồ a di đà bà dạ
Thán thân như bóng chớp chiều tà
Tán rơi giới định chân hương
Tán Thiện Tài đồng tử
Hô canh tối TT. Thích Viên Trí
Tán rơi a di đà phật
Tán khể thử quy y pháp
Tán rơi Thiền Trù
Tán rơi Thiền Trà Đăng Trừ Huân
Tán ngã kim y giáo
Kiến văn như huyễn uế, tam giới nhược không hoa
Tán rơi nhất điện

Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần Lễ và Nhạc, tùy theo truyền thống văn hóa nghệ thuật của mỗi miền mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống ấy. Nghi lễ Phật giáo mang màu sắc lễ nhạc cổ truyền của dân tộc, là một mảng của nền văn hóa truyền thống cần phải tôn trọng bảo tồn.

Nghi lễ Phật giáo là một pháp môn tu tập cũng có tác dụng chuyển hóa khổ đau, làm giảm áp lực của tham lam, sân hận, si mê. Mặt khác, đó là một phương tiện hoằng pháp lợi sanh rất có hiệu quả. Suốt gần 2.000 năm, đạo Phật có mặt trên đất Việt, nghi lễ Phật giáo đã tạo thành những dấu ấn tín ngưỡng văn hóa, đã xây dựng nền đạo đức và truyền thống văn hóa tâm linh của dân tộc Việt ta.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

3 thoughts on “TT. Thích Vĩnh Tánh || Tham Lễ Giác Hoàng || Nghi Lễ Phật Giáo Huế.

  1. Đăng ký kênh để tiện xem hơn các video khác và cùng nhau chia sẻ nhek!
    link đăng ký: https://www.youtube.com/channel/UCy8RA9NfqctCjexfxmYj80Q

  2. Cảm ơn th đã cắt ra từng đoạn như v để tiện cho việc học và tham cứu! Mp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *