– Cập nhật thông tin về các Dự án thuộc Trungnam Group, vui lòng truy cập:
– Cập nhật thông tin về Trungnam Group, vui lòng truy cập:
***
Với mục tiêu góp phần xây dựng TP. Đà Nẵng xanh, sạch đẹp, hệ thống 08 tram quan trắc tự động về môi trường nước đặt tại 08 điểm nóng trên địa bàn thành phố đang đợc xây dựng. Dự án do đội ngũ cán bộ Khoa học Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng nghiên cứu thực hiện, với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group)., công ty xây dựng trung nam.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *