2 thoughts on “Trồng ổi trong chậu cho trái sạch, ngọt lịm

  1. Tuan có thể giúp chú cho biết các thành phần có trong giá thể của cây ổi trồng chậu không ? Cảm ơn Tuan trước nha .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *