Trong Nhà Mở Kinh Phật Sẽ Gặp May Mắn Cả Ngày An Vui Tài lộc Tự Đến – MP3 Phật Giáo

Kênh MP3 PHẬT GIÁO là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Đăng Ký Kênh Tại Đây :

Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video Pháp Âm Kinh Phật mới nhất từ MP3 Phật Giáo

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

26 thoughts on “Trong Nhà Mở Kinh Phật Sẽ Gặp May Mắn Cả Ngày An Vui Tài lộc Tự Đến – MP3 Phật Giáo

  1. Man mô Đại Từ đại bi quan thế âm bồ tát con cầu cho gia đình con được nhiều may nắm và bình an vô sự. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẠT QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  2. Nam mô a di đà phật…con là châu thị hồng nhung 37t…nay con đi khám bệnh…Con cầu nguyện Phật phù hộ cho con gặp may mắn…nam mô a di đà phật

  3. Con nam Quan thế âm bồ tát. nam mô quan thế âm bồ tát. Nam mô quan thế âm bồ tát. Nam mô bổn sư thích Ca mâu ni phật bồ tát. Nam mô thích Ca mâu ni phật bồ tát. Nam mô bổn sư thích Ca mâu ni phật bồ tát.

  4. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni
    Phat 🙏💛🙏 Xin cam niem Cong Duc cua Ban – Vo luong Quang – Vo luong Tho – Vo luong Cong Duc 🙏💛🙏

  5. Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ-tát nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ-tát nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ-tát quán thế âm bồ-tát nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ-tát nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 🙏

  6. CON NAM MO A DI DA PHAT🙏NAM MO BON SƯ THICH CA MAU NI PHAT 🙏NAM MO CƯU KHO CƯU NAN LINH CAM QUAN THE AM BO TAT 🙏CON XIN ĐỨC PHẬT GIA HO GIA DINH CON VA TAT CA CHUNG XINH DUOC BINH AN HANH PHUC VA LAM AN GAP NHIEU MAY MẮN 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *