5 thoughts on “Trong Năm 2020 Hai Vợ Chồng VinZoi sẽ ra sản phẩm mới 😊

  1. Ad sợ vi phạm bản quyền và ad sợ mất kênh nên ad đăng 1 đoạn video nhỏ cho mọi người xem. Mong mọi thông cảm cho ad. 😊

  2. muốn được gặp và nhìn hai em nhưng ko đi được xem qua màn hình thấy hai em vui và hạnh phúc chúc vin zoi hai năm về chung một nhà và vin nắm tay zoi đi mãi mãi yêu hai em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *