39 thoughts on “Trồng hoa hồng cách làm đất và chăm sóc hoa

  1. Học cách trồng hồng không mình chia sẻ từ đến z từ cách giâm cành trộn đất ghép mắt tưới nước …

  2. Lấy đất băm nhỏ ra trộn thêm một chút trấu và phân bò và chút phân khoáng là cây lên cực mạnh như hoa bán

  3. Gai hồng rất độc các bạn nhé tránh để hồng mới mua cứa vào tay, chân. Hông trồng tại vườn nhà thì ko độc

  4. Bên đó chỗ nào bán nhiều hạt giống hoa, giống rau và thuốc trừ sâu bệnh cho cây vậy bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *