23 thoughts on “Trang trại bò lớn nhất Sài Gòn

  1. Nhiều bò quá, trại nuôi hướng thịt hử bạn? Kinh tế thị trường về cn rất tốt và đem lại h.quả đó b.

  2. E chuyên cung cấp bò vỗ béo bò dự án số lượng lớn anh em nào cần thì alô 0387997919 . tịnh Biên An Giang gần chợ bò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *