Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc 2019 – tập 3 | Đông Hải yêu thương.
Trại Huấn luyện Kim Đồng hàng năm do Hội đồng đội Trung ương tổ chức.
Tham gia Trại huấn luyện năm 2019 có 319 Trại sinh là giáo viên làm công tác phụ trách Đội của 30 đơn vị thuộc các tỉnh miền Trung và Nam bộ (từ Đà Nẵng trở vào).
Trại sinh tham gia trại Kim Đồng được huấn luyện về: Nghiệp vụ Công tác Đội; Kỹ năng công tác Đội; Nghệ thuật công tác Đội, Nhiệm vụ công tác giảng dạy và Hoạt động trại.Theo đó, các trại sinh sẽ có các hoạt động: Tìm hiểu về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; cập nhật tình hình mới về công tác Đội, các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội; Nghiên cứu, nắm vững các quy định về Điều lệ Đội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (sửa đổi) và phương pháp hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 – 2022.
Các kỹ năng được trang bị cho trại sinh gồm: Tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng và dân vũ quốc tế; Hướng dẫn chuẩn bị các vật dụng dựng trại, xây dựng kế hoạch trại, thiết kế và tổ chức đêm lửa trại, trò chơi lớn, thực hành thủ công trại và cổng trại, nút dây, nhận và phát tín hiệu Morse, Semaphore; nhận biết và vẽ thực hành dấu đi đường;
Kết thúc khóa huấn luyện, trại sinh sẽ được cấp chứng nhận Huấn luyện viên cấp I Trung ương nếu có điểm trung bình chung là 6,5 điểm trở lên và không có môn nào bị điểm liệt.Đây là năm thứ VI Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức Trại huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội, nhằm giúp giáo viên làm công tác Phụ trách Đội giỏi lý luận, thích khám phá trải nghiệm, cũng như những video hàng ngày xung quanh chúng ta. Đây là dịp để anh em tổng phụ trách đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

#donghaiyeuthuong##traikimdong#

facebook:

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

5 thoughts on “Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc 2019 – tập 3 | Đông Hải yêu thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *