40 thoughts on “Top 15 Ca Khúc Nhạc Trẻ Gây Nghiện | Liên Khúc Nhạc Buồn Tâm Trạng Cho Người Mới Chia Tay

  1. Ai Giống Tớ Không?? Đeo phone.. Vừa Nghe Vừa Đọc Những Cmt.. Tâm Trạng Trống Rỗng.. Cảm Giác Thấy Buồn.. Cô Đơn.. Nổi Buồn Nổi Lên và Không hiểu Tại Sao 🙁 🙁

  2. Hai Con phương anh và con diễm thuỳ hai đứa đấy nó nên hải ngoại tống nữa thì đừng trách con nữa ông bà ạ Song việc nó để cho người ta móc cả xương nên phơi ra ngoài trời

  3. 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *