36 thoughts on “Tổng hợp nhạc đua ghe ngo – Ooc Om Boc Đua ghe ngo Sóc Trăng 2018

  1. Hai năm không được xem cận cảnh, nhưng vẫn ngồi xem trực tuyến! Yêu lắm Quê hương Sóc Trăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *