TỐI 2 Âm Lịch Mở Kinh Này”PHẬT BAN TÀI LỘC”Tháng Mới Nhiều Tiền Tài Phúc Lộc – Kinh Phật Nhiệm Màu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành phật đạo

#kinhphat #kinhphatnhiemmau #tungkinhphat

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

31 thoughts on “TỐI Mùng 2 Âm Lịch Mở Kinh Này”PHẬT BAN TÀI LỘC”Tháng Mới Nhiều Tiền Tài Phúc Lộc – Kinh Phật

 1. Nam mô bôn sư thich ca mâu ni phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô đai bi qua thê âm bô tat
  Chung con cầu đc bính an

 2. Nam mô a di đà phật man mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát con xin sám hối mọi việc mà con đã làm xin chư phật phù hộ độ trì cho gia đình của con a di đà phật

 3. ✔ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  〰️ Nam Mô A Di Đà Phật 〰️
  〰️ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 〰️
  〰️ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

 4. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật 🙏nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật 🙏nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật 🙏.con Nguyễn Thị thu nguyệt 49tuổi.con cầu xin cho cửu huyền thất tổ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của con được về cỏi tây phương cực lạc.con cầu xin mẹ quán Thế Âm Bồ Tát xoay chuyển cho việc làm của con được hanh thông.con cầu xin ơn trên chư phật gia hộ độ trì cho gia đình con bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi.nay tiêu tai diên thọ dược sư Phật🙏nam mô cầu bình an quán Thế Âm Bồ Tát🙏nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật🙏nam mô cầu bình an quán Thế Âm Bồ Tát🙏nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật🙏nam mô cầu bình an quán Thế Âm Bồ Tát🙏.nam mô a di đà phật 🙏 nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏 nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏

 5. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ LY PHẬT
  .NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ LY PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ LY PHẬT
  CON XIN PHÂT ĐỘ CHO CON VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH CON THOÁT KHỎI HIỂM NGHÈO TAI QUA NẠN KHỎI ĐƯỢC BÌNH AN HẠNH PHÚC VAN SỰ MAY MẮN
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 6. Nam mo a di da phat, nam mo bon su thich ca mau ni phat, nam mo dai tu bi quan the am bo tat. Con xin phat to phat nguyen cho bach gia tram ho chung con dc an lac mk hp. A di da phat.

 7. Nam mô a Di Đà Phật con xin Phật độ cho con gặp may mắn, tiền tài phúc lộc, tháng mới nhiều niềm vui và hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *