23 thoughts on “Toàn cảnh đẹp Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc Cao Bằng lần thứ 2 ngày 13-10-2018

  1. thác này trước 1990 thuộc hoàn toàn về vn, sau 1990 bị cắt 2/3 thác cho trung quốc sau hiệp ước Thành đô, cs vn khôn nhà dại chợ là đây, giờ chỉ còn 1 thác nhỏ, các thác lớn trung quốc dành hết, nhục như chó csvn ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *