Bài hát – Tổ Quốc Bác Hồ (Lê Tiến Thức)
Con vào thăm Bác Hồ ngỡ Bác vừa chợp mắt
con khẽ khàng gọi nhỏ Bác Hồ Hồ Chí Minh
Bác Hồ Hồ Chí Minh tên người ngời sáng mãi
một đời Bác vì dân cả đời Bác vì dân
Tôi lặng nghiêm chào cờ thấy lòng tôi trong đó
Tôi đứng chào cờ đỏ linh hồn Tổ quốc tôi
Bình yên Tổ quốc tôi đổi bằng bao sương máu
cờ đỏ sao vàng ơi cờ đỏ sao vàng ơi
* Bay trong gió cờ bay trong gió cao vút lên sắc hồng
Bay trong nắng cờ bay trong nắng khắp núi sông Việt Nam
Ôi đất nước lòng tôi yêu dấu sống biết bao nghĩa tình
Nghe theo Bác toàn dân vững bước đang hướng lên tầm cao
Tôi tự hào được mang lá cờ đỏ trong ngực
là biểu tượng hồn thiêng sông núi
anh dũng đi lên chân lý sáng soi
và tôi hòa cùng niềm nien giống nòi người đất Việt
một dân tộc ngàn năm tranh đấu
bão tố không lui vững kết bên nhau
tự hào thay ôi tôi mãi kính yêu Tổ quốc Bác Hồ
Mãi mãi trong tôi Tổ quốc Bác Hồ

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *