16 thoughts on “TN0019-Cách chăm sóc và bổ sung chất cho cây bonsai mini

  1. Rất đơn giản mà đẹp, khéo tay lắm bạn ơi ! Kết bạn giao lưu với mình và ủng hộ mình với nha ! Xin chân thành cảm ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *