10 thoughts on “Tìm hiểu về điện và sửa chữa xe đạp điện.

  1. Ga lúc có lúc mất, bấm còi xong thì nó lai đi được, xong lâu lại mất, xong lại bấm còi để đi, đó là do bị gì bạn?

  2. Anh ơi nói thêm về xe điện đi anh! Em cũng đang muốn làm xe điện! Làm xe máy muốn đá sang thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *