15 thoughts on “Tiểu phẩm hài “ Chúng em đã hiểu ra rồi” của 12a4 về tuyên truyền chống rác thải nhựa- Trần Hưng Đạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *