TIẾNG NÓI CÔNG DÂN từ HẢI DƯƠNG với Nguyễn Văn Thanh ngày 01.09.2019Trong chương trình hôm nay, diễn giả sẽ bàn luận chủ đề :Chỉ có thể chế đa nguyên mới cứu nước thoát Trung, dân tộc trường tồn, Đất nước thịnh…

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Reply