25 thoughts on “TIẾNG ĐÀN TA LƯ Remix Mới Đét | Nhạc Đỏ Tiền Chiến Remix Bass Căng Vang Vọng Đất Trời

  1. Thanh Tam Nguyen Van Thich Nhat Nhat Thich Vi Vay Kenh Phat Nhac
    Do Remix Cac Em Nhin Ten Chi Thanh Tam Nhieu Nhat
    Chi La Vay

  2. Men Thuong Kenh Cac Em Da Tuyen Chon EmCa Si Nay
    Nguoi Hat Hay Yhat Do Vjo Nghe Nghien Tu Ngay Dau Toi Gio Van
    Con Nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *