3 thoughts on “Tiền nhiều để làm gì cover nguyễn đạo nhạc chế

  1. Giọng bạn hay . Chế lời hay . Mình góp ý xíu là nên để lyric chạy cho ng ta dễ theo dõi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *