Sự đe dọa của rác thải nhựa đối với môi trường biển nói chung và các loài sinh vật biển nói riêng đang ngày càng nghiêm trọng. Để thay đổi hiện trạng thì trước hết cần thay đổi nhận thức của con người. Với ý nghĩa này, hiện Viện Hải dương học (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang cho trưng bày mô hình “Rùa rác thải nhựa”.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:
#Ngườiđưatin #Ngườiđưatin24G, mô hình bảo vệ môi trường.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *