Tại Quảng Ngãi, ngành nông nghiệp tỉnh này vừa đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng “Phương án nhân rộng mô hình nuôi thử nghiệm hải sâm ghép với ốc hương thương phẩm trong ao năm 2020”, sau khi nhận thấy 5 mô hình nuôi thử nghiệm trước đó tại 2 huyện Mộ Đức và Đức Phổ đem lại hiệu quả kinh tế khả quan.

#Ngườiđưatin #Ngườiđưatin24G

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook: , nuôi ốc hương trong bể xi măng.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://keshadaily.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *