12 thoughts on “Thuốc trị bệnh cho gà !

  1. thuốc này thì hay rồi e cũng sài cái này ko à có cái nó hơi khô gà phải kèm theo đồ mát là ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *