9 thoughts on “Thử làm Ốc xào với coca cola sẽ NTN – Huỳnh Như Vlogs

  1. Chào người 👋đẹp qua bàn tay của em nấu món gì cũng ngon đặt biệt giới món ốc bươu nấu với cocacola trong rất ngon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *