5 thoughts on “THÍCH TRỒNG TRỌT | Trồng Rau Răm, Rau Húng Quế, Lá Lốt, Húng Lủi Từ Cành

  1. Tía tô em phải để hơi héo rồi ngâm nước chắc chắn là lên rễ , còn lá lốt em cho vào hũ đó cũng được như lấy giấy bọc kín luôn phần khỏi hũ chỉ hé cho nó có hơi thở 1 chút sẽ mau ra rễ , nhưng bên này trồng không được /cả rau răm cũng khó sống, chị trồng lên rất nhiều nhưng cũng hư hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *