Lyrics of the song: What Fruit
Musician: Green Blue

What fruit is sour? Please say that fruit.
Eating is probably sour? Yes yes, sour to make sour soup
What fruit that hard pet skin? Please say that the egg.
Eat it, then how? No problem, eating will add high
What fruit wear how many shirts? Please say that the cannon
Please be sure to come in? Not long, but deafening.
What fruit rolling fur? Please say that the ball
Why does the ball roll? By the feet, many people kicked on the field.
What fruits are scattered? Please say that jackfruit.
Eating will be painful? No pain, fragrant until several days later.
What is the biggest fruit? Please say that the earth.
Big as a jackfruit?
Bigger, bigger than a thousand mountains in Thai Son.

==============

Lời bài hát: Quả Gì
Nhạc sĩ: Xanh Xanh

Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế.
Ăn vào thì chắc là chua? Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua
Quả gì mà da cưng cứng? Xin thưa rằng quả trứng.
Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao
Quả gì mặc bao nhiêu áo? Xin thưa rằng quả pháo
Xin vào thì chắc là dai? không dai, nhưng mà nổ điếc hai tai.
Quả gì mà lăn lông lốc? Xin thưa rằng quả bóng
Sao mà quả bóng lại lăn? Do chân, bao người cùng đá trên sân.
Quả gì mà gai chi chít? Xin thưa rằng quả mít.
Ăn vào thì chắc là đau? Không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau.
Quả gì mà to to nhất? Xin thưa rằng quả đất.
To bằng quả mít mật không?
To hơn, to bằng nghìn núi thái sơn

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiếu Nhi: https://keshadaily.com/category/nhac-thieu-nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *