29 thoughts on “THAY TÔI YÊU CÔ ẤY | COVER GUITAR | Doãn Hiếu | Khúc nhạc buồn cho ngày mưa

  1. mỗi lần nghe doãn hiếu hát không hiểu tại sao tôi cứ bồi hồi về ngày xưa. giọng nghe hay quá. ước gì có 1 bản mp3 hoàn chỉnh để tải nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *