20 thoughts on “Thảo Dược Trị Phân Xanh Phân Trắng.Khò Khe Sỗ Mũi

  1. Hay, ae muốn trị thêm nhiều bệnh về gà mời sang kênh em thao khảo nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *