10 thoughts on “Thành Phố Buồn – Chế Thanh (Dòng Nhạc Việt 13)

  1. các bạn mới nghe thấy hơi lạ lạ lắm đúng không các bạn nghe từ từ đi rồi sẽ thấy hay như vậy mới gọi là đẳng cấp đó

  2. Đa số các ca sĩ hát bài này đều hòa âm theo điệu xì lô nên nghe có 1 màu, Chế Thanh làm mới lại theo điệu rum ba, nghe lạ và dịu dàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *