One thought on “Thanh niên đi mua winner X mà quên đem tiền nên quay chơi cho đỡ thèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *