11 thoughts on “THANH LÝ LAN DENDRO THÁI LAN | 18.000Đ = CÂY + GIÁ THỂ + CHẬU + DÂY + PHÂN TAN CHẬM 6 tháng

  1. Cho e 10cay nhe.dia chi .thon tân sơn 2.xa yên lư.huyên yên dung.tinh bac giang.sdt 0343511711.e se chiu phi ship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *