3 thoughts on “Thăng hoa (Nguyễn Thị Thanh Tâm) | Giải nhất Sao mai nhạc Nhẹ khu vực miền Nam 2019

  1. Xinh đẹp, hát hay đầy nội lực, nhảy tốt ! Hội tụ đầy đủ 1 ngôi sao Đẳng Cấp … Cố lên nha Tăm Tăm !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *